Pretežno jasno
  • -4 °C
  • Pretežno jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 3:30

080 86 52

Oblikovanje cen po vladni Uredbi

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija je Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in njeno dopolnitvijo izdelalo Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb (GJS) oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Elaborat in predloge vladi je na novinarski konferenci predstavil direktor Krištof Mlakar.