Pretežno oblačno, rosenje
  • 8 °C
  • Pretežno oblačno, rosenje
Reported on:
12. December 2017 - 10:00

080 86 52

Izdelava poročila o pregledu MKČN

Za MKČN do 50 PE se ustreznost obratovanja ugotavlja z izvedbo poročila o prvih meritvah oziroma poročila o pregledu MKČN  ali z analiznim izvidom opravljenih meritev. 

Postopek znižanja okoljske dajatve z izdelavo poročila o prvih meritvah oziroma poročila o pregledu ali z analiznim izvidom opravljenih meritev poteka na naslednji način:

  • lastnik oziroma upravljavec MKČN (v nadaljevanju: naročnik) izpolni obrazec in ga posreduje na naslov JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana. Pravilno izpolnjen obrazec služi za izdelavo poročila o pregledu MKČN. V prvem letu obratovanja MKČN mora lastnik oz. upravljavec izdelati "Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE", naročiti analizo iztoka iz MKČN pri akreditiranem laboratoriju in posredovati kopijo poročila izvajalcu javne službe (našemu podjetju) na zgoraj navedeni naslov.
    Lastnik oz. upravljavec MKČN pa lahko naše podjetje pooblasti, da v njegovem imenu izdelamo poročilo o prvih meritvah za MKČN. V skladu z zakonodajo izdelava "Poročila o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE" ne sodi med naloge izvajalca javne službe.
  • naročnika kontaktiramo in se dogovorimo o terminu ogleda MKČN,
  • na terenskem ogledu preverimo obratovanje in vzdrževanje MKČN ter način odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, 
  • po opravljenem terenskem ogledu naročnik s podpisom potrdi opravljeno storitev,
  • na podlagi pridobljenih podatkov in terenskega ogleda obratovanja MKČN izvajalec izdela poročilo,
  • okoljska dajatev se v primeru ustreznega obratovanja MKČN in izdelane pozitivnega poročila zniža oziroma obračuna v višini 10 %.

Za morebitne dodatne informacije pokličite na T: 01 58 08 205 ali pišite na elektronski naslov mkcn@vo-ka.si.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj