Jasno
  • 7 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 13:00

080 86 52

Naročilo podatkov katastra

Podatke katastra vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v upravljanju JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. je možno naročiti preko spleta, po pošti ali osebno na sedežu podjetja.

V katastru vodimo podatke o javnem vodovodnem in kanalizacijskem omrežju ter o vodovodnih priključkih od priklopa na javni vodovod do vodomernega mesta. Podatke o kanalizacijskih priključkih od javne kanalizacije do prvega revizijskega jaška vodimo za priključke, zgrajene po letu 1995. Za kanalizacijske priključke, zgrajene pred tem, pa stranka lahko v času uradnih ur osebno preveri v arhivu družbe, ali obstaja arhivska dokumentacija.

Za izvedbo naročila morate pravilno izpolniti obrazec in ga opremiti z vsemi podatki, podpisi in žigi. Izpolnjen obrazec lahko posredujete po e-pošti ali po navadni pošti na naslov: JP VODOVOD-KANALIZACIJA, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana. V času uradnih ur pa ga lahko dostavite osebno ali ga izpolnite na sedežu podjetja. Če naročite podatke osebno v času uradnih ur, lahko naročilo izvedemo takoj – v tem primeru prejmete tiskano obliko v PDF formatu, ali naknadno po e-pošti.

Podatki so lahko v PDF formatu (podatki so rastrski z robnimi koordinatami in opremljeni z osnovnimi atributi) ali v SHP ali DWG formatu (vektorski podatki, za katere je potrebno dodatno urejanje). Za obdelavo manjših območij (npr. en objekt) priporočamo naročilo PDF formata.

Naročilo podatkov se obračuna po opravljeni storitvi v skladu z veljavnim cenikom iz poglavja III. Cene storitev kopiranja in katastra.

Dodatne informacije lahko prejmete v Službi za soglasja in kataster po T: 01 58 08 374 ali 01 58 08 392.