Pretežno oblačno
 • 8 °C
 • Pretežno oblačno
Reported on:
12. December 2017 - 10:30

080 86 52

Poslanstvo in vizija

Ustanovljeni smo za izvajanje dveh obveznih gospodarskih javnih služb, kar nam jasno opredeljuje temeljne okvire našega poslanstva. Smo tim, ki prebivalcem mesta Ljubljana z okolico zagotavlja čisto pitno vodo in skrbi za odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Smo tim z dolgoletno tradicijo delovanja, kar je dobra osnova, da s svojimi spoznanji, izkušnjami ter modrostjo postanemo še boljši, da našim uporabnikom ponudimo več in tako damo pomemben prispevek k boljšemu jutri nas vseh.

Zato je naša vizija postati »VODILNO regijsko podjetje na področju celostnega, trajnega, sodobnega, kvalitetnega in razvojnega upravljanja z najpomembnejšim naravnim virom – VODO«.

To bomo postali, ker smo tim, ki to želi, zmore in zna!

Naši strateški cilji kakovosti za uresničitev zastavljene vizije so:

 1. Zagotavljanje količinsko in zdravstveno ustrezne pitne vode
 2. Obnova vodovodnega omrežja, objektov in naprav
 3. Obnova kanalizacijskega omrežja, objektov in naprav
 4. Izgradnja stalnih merilnih mest na vodovodnem omrežju
 5. Upravljanje vodovodnega sistema v realnem času
 6. Dograditev kanalizacijskega sistema
 7. Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, razdeljen v tri samostojne faze:
  -  1. faza: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana
  -  2. faza:  Izgradnja III. faze CČN Ljubljana
  -  3. faza: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE
 8. Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje
 9. Razvojno, raziskovalno, izobraževalno in učeče se podjetje
 10. Uporabnikom prijazno podjetje
 11. Družini prijazno podjetje.

Verjamemo v sodelavke in sodelavce - Skupaj zmoremo Več!


Vodnjak v Zvezdi, Boris Kobe, Kongresni trg, 1941

 

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj