Pretežno oblačno
  • 0 °C
  • Pretežno oblačno
Reported on:
21. November 2017 - 10:00

080 86 52

Evropska sredstva za projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode

Evropska komisija je 14. avgusta 2017 odobrila financiranje velikega kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja.

Največji kohezijski projekt, ki trenutno poteka v Sloveniji, obsega nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (MOL), povečanje zmogljivosti CČN Ljubljana in nadgradnjo le-te s terciarnim čiščenjem ter dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL z več kot 2000 PE.

Vrednost projekta, ki bo financiran iz Kohezijskega sklada EU, državnega in občinskih proračunov, je ocenjena na 111.167.201 EUR brez DDV.

Podrobnosti o projektu si lahko preberete tukaj.