Pretežno jasno
  • -4 °C
  • Pretežno jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 3:30

080 86 52

Praznjenje nepretočnih greznic, prevzem blata iz MKČN in obstoječih greznic

Izvajalec javne službe izvaja praznjenje ob delavnikih v času od 7:00 do 15:00 v skladu s terminskim načrtom.

Pogoji izvedbe prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in blata iz obstoječih greznic ali MKČN

Uporabnik mora izvajalcu javne službe ob načrtovanem času prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz obstoječe greznice ali MKČN omogočiti urejen dostop do greznice ali MKČN.

Uporabnik mora greznico ali MKČN ustrezno pripraviti: dvigniti pokrov, odstraniti morebitne ovire in omogočiti dostop do revizijskih odprtin.

Terminski načrt prevzema blata iz obstoječih greznic ali MKČN

Terminski načrt prevzema blata iz obstoječih greznic ali MKČN je pripravljen v Programu odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za vsako občino po naseljih in je potrjen s strani občin in odgovorne osebe izvajalca javne službe.

Podroben načrt prevzema blata iz obstoječih greznic ali MKČN pripravi izvajalec javne službe in o terminu prevzema obvesti uporabnike po priporočeni pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.

Uporabnik lahko zahteva spremembo termina opravljanja storitve, a samo enkrat po prejemu obvestila in najkasneje osem koledarskih dni pred datumom izvedbe prevzema po T: 01 58 08 204.

Če uporabnik v terminu, posredovanem z obvestilom, ne bo dosegljiv, oziroma predhodno ne bo zahteval spremembe termina v skladu z zgornjim odstavkom, se šteje, da je storitev opravljena. Izvajalec javne službe bo storitev prevzema blata iz obstoječih greznic opravil ponovno čez tri leta oziroma prevzem blata iz MKČN v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne MKČN, vendar najmanj enkrat na tri leta. 

Pogostost in način prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in blata iz obstoječih greznic ali MKČN 

1.  Praznjenje obstoječe greznice
Izvajalec javne službe storitev izvaja enkrat na tri leta:

  • prazni se blato iz prvega prekata - usedalnika greznice od 1/3 do 2/3 volumna,
  • v primeru, da greznica ni zgrajena po gradbenih standardih in nima prvega usedalnika blata, se izprazni 1/3 vsebine greznice ali največ  5m3,
  • pri večstanovanjskih stavbah se izprazni do 1,25 m3 vsebine usedalnika po stalno prijavljeni osebi.

2.  Praznjenje MKČN
Izvajalec javne službe storitev izvaja v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne MKČN, vendar najmanj enkrat na tri leta.

3.  Praznjenje nepretočne greznice
Izvajalec javne službe bo storitev izvajal po predhodnem naročilu uporabnika, ki mora biti najmanj dva delovna dneva pred zahtevano izvedbo storitve. 
 

Za doseganje okoljskih ciljev je treba MKČN vzdrževati in njeno obratovanje nadzorovati.