Info za uporabnike

Postopek za pridobitev soglasja

Na podlagi vlog strank in v skladu z Zakonom o graditvi objektov izdajamo projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam oziroma soglasja za priključitev. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javni vodovod in/ali javno kanalizacijo mora stranka pridobiti še soglasje k priključitvi na osnovi projekta za izvedbo (PZI), ki mora vsebovati tudi PZI projekta hišnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega priključka, izdelanega v skladu z internim dokumentom podjetja – Tehnična navodila za vodovod/kanalizacijo.

Stranka lahko vlogo za izdajo projektnih pogojev, za izdajo soglasja k projektnim rešitvam ali za izdajo soglasja k priključitvi napiše v poljubni obliki in jo lastnoročno podpiše, lahko pa izpolni tipsko vlogo na pripravljenem obrazcu za vodovod, kanalizacijo ali oba komunalna sistema.

Vlogi za izdajo projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam je potrebno priložiti dokazila in projektno dokumentacijo, ki je predpisana v določbah Zakona o graditvi objektov.

Za izdajo soglasja k priključitvi je v skladu z odloki lokalnih skupnosti treba priložiti:

 • dokazila o upravičenosti do izvedbe priključka,
 • projekt (PZI) hišnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega priključka.

  Tehnično poročilo projekta mora obvezno vsebovati tudi:
  - informacijo o velikosti tlorisnih strešnih in utrjenih površin v m2, načinu odvajanja padavinske odpadne vode in številu stanovanjskih in/ali poslovnih enot,
  in
  - pravilno geolociran obris tlorisa strehe obravnavanega objekta v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu v dwg formatu, ki ga lahko pošljete po e-pošti. Priporočamo, da od pripravljavcev projekta zahtevate preverbo, ali je tloris strehe pravilno geolociran.
   

Projekt hišnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega priključka lahko naročite pri nas. Informacije o postopku najdete tu.

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije stranke dobijo osebno v sprejemni pisarni na sedežu podjetja Vodovodna cesta 90, Ljubljana v času uradnih ur ali po telefonu 01 580 81 00 ali 080 8652, nato izberite 5.

Uradne ure:

 • ponedeljek od 08.00 do 13.00 ure,
 • sreda od 08.00 do 13.00 ure in od 14.00 do 17.00 ure,
 • petek od 08.00 do 13.00 ure.

Kako in kam poslati vlogo?

Stranka vlogo lahko pošlje po pošti ali osebno vloži v sprejemni pisarni podjetja na Vodovodni cesti 90 v času uradnih ur.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n