Pretežno oblačno, rosenje
 • 9 °C
 • Pretežno oblačno, rosenje
Reported on:
12. December 2017 - 11:30

080 86 52

Postopek za pridobitev soglasja

Na podlagi vlog strank in v skladu z Zakonom o graditvi objektov izdajamo projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam oziroma soglasja za priključitev. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javni vodovod in/ali javno kanalizacijo mora stranka pridobiti še soglasje k priključitvi na osnovi projekta za izvedbo (PZI), ki mora vsebovati tudi PZI projekta hišnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega priključka, izdelanega v skladu z internim dokumentom podjetja – Tehnična navodila za vodovod/kanalizacijo.

Stranka lahko vlogo za izdajo projektnih pogojev, za izdajo soglasja k projektnim rešitvam ali za izdajo soglasja k priključitvi napiše v poljubni obliki in jo lastnoročno podpiše, lahko pa izpolni tipsko vlogo na pripravljenem obrazcu za vodovod, kanalizacijo ali oba komunalna sistema.

Vlogi za izdajo projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam je potrebno priložiti dokazila in projektno dokumentacijo, ki je predpisana v določbah Zakona o graditvi objektov.

Za izdajo soglasja k priključitvi je v skladu z odloki lokalnih skupnosti treba priložiti:

 • dokazila o upravičenosti do izvedbe priključka,
 • projekt (PZI) hišnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega priključka.

  Tehnično poročilo projekta mora obvezno vsebovati tudi:
  - informacijo o velikosti tlorisnih strešnih in utrjenih površin v m2, načinu odvajanja padavinske odpadne vode in številu stanovanjskih in/ali poslovnih enot,
  in
  - pravilno geolociran obris tlorisa strehe obravnavanega objekta v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu v dwg formatu, ki ga lahko pošljete po e-pošti. Priporočamo, da od pripravljavcev projekta zahtevate preverbo, ali je tloris strehe pravilno geolociran.
   

Projekt hišnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega priključka lahko naročite pri nas. Informacije o postopku najdete tu.

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije stranke dobijo osebno v sprejemni pisarni na sedežu podjetja Vodovodna cesta 90, Ljubljana v času uradnih ur ali po telefonu 01 580 81 00 ali 080 8652, nato izberite 5.

Uradne ure:

 • ponedeljek od 08.00 do 13.00 ure,
 • sreda od 08.00 do 13.00 ure in od 14.00 do 17.00 ure,
 • petek od 08.00 do 13.00 ure.

Kako in kam poslati vlogo?

Stranka vlogo lahko pošlje po pošti ali osebno vloži v sprejemni pisarni podjetja na Vodovodni cesti 90 v času uradnih ur.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj