Jasno
  • 7 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 13:00

080 86 52

Obstoječa pretočna greznica

Uporaba obstoječih pretočnih greznic, ki so bile v uporabi pred 14. decembrom 2002, je dovoljena do rokov za ureditev razmer, to je do prve rekonstrukcije objekta. Če lastniki hiš, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 in so na območju, kjer ni predvidene izgradnje javne kanalizacije, nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, morajo le to urediti do 31. decembra 2021.

V obstoječi greznici se komunalna odpadna voda obdeluje anaerobno in se pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode (dvo- ali triprekatne greznice). Obdelana odpadna voda se na iztoku iz objekta odvaja v okolje, običajno z infiltracijo v tla.

Praznjenje blata iz obstoječih greznic je obvezno in se izvaja po načrtu praznjenja izvajalca javne službe.