Jasno
  • 13 °C
  • Jasno
Reported on:
19. Oktober 2017 - 18:30

080 86 52

Dokazila o upravičenosti do izvedbe priključka

Vlogi za naročilo izdelave projekta hišnega priključka je potrebno priložiti dokazila o upravičenosti do izvedbe priključka, in sicer:

  • načrt parcele z vrisanim objektom,
  • dokazilo o lastništvu objekta in soglasje solastnikov objekta, če je objekt v skupni lasti,
  • gradbeno dovoljenje ali drug dokument, ki izkazuje legalnost gradnje,
  • soglasje lastnikov zemljišč, po katerih bo priključek potekal, če niso v lasti stranke