Jasno
  • 7 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 13:00

080 86 52

Kontrole in overitve vodomerov

Laboratorij za kontrolo vodomerov (v nadaljevanju Laboratorij) izpolnjuje določila standarda SIST EN ISO/IEC 17020 in je akreditiran kot kontrolni organ tipa C za kontrolo vodomerov za hladno vodo (akreditacijska listina Slovenske akreditacije št. K–041).

Vodomeri, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjeni. V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06 in 64/08).

Laboratorij izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje, in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe »370«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Osnovne zahteve za izvajanje storitev Laboratorija izhajajo iz Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/2016) – Vodomeri (MI-001). V Laboratoriju izvajamo servis, umerjanje, kontrolo ter overitve vodomerov. Storitve izvajamo za potrebe družbe in zunanje stranke. Vodstvo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d. o. o. zagotavlja, da je osebje Laboratorija zavezano k nepristranskosti pri izvajanju kontrole vodomerov. 

Laboratorij obvešča naročnike overitev vodomerov, da nas nekateri pravilniki zavezujejo k posredovanju nekaterih podatkov o overitvah Uradu RS za meroslovje. 

Za izvedbo kontrol vodomerov uporabljamo dve sodobni merilni progi, ki sta računalniško krmiljeni in delujeta avtomatsko:

  • Serijska merilna proga za vodomere od DN 15 do DN 40, s katero se lahko preizkusi več vodomerov hkrati. Kot etalon se uporablja tehtnica nosilnosti 150 kg.


 Serijska merilna proga za vodomere od DN 15 do DN 40.

  • Merilne proga za industrijske vodomere od DN 50 do DN 150 za posamičen preizkus vodomerov. Kot etalon se uporablja tehtnica nosilnosti 3000 kg.


Merilna proga za industrijske vodomere od DN 50 do DN 150.

Laboratorij obratuje ob delavnikih med 7.00 in 14.00 uro. Za sprejem vodomerov se je potrebno dogovoriti vnaprej. Kontaktna oseba je Tomaž Andreiz, T: 01 58 08 160 ali 01 58 08 114.

Povezave: