Jasno
  • 6 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 12:30

080 86 52

Čistilna naprava Črnuče

Lokacija: Ulica Koroškega Bataljona

Leto izgradnje/obnove: 1966/2000

Zmogljivost: 8.000 PE

Tehnologija čiščenja:

  • Linija vode:
    mehansko predčiščenje: fine grablje, ozračen lovilec maščob in peskolov;
    sekundarno - biološko čiščenje z aktivnim blatom (sekundarno čiščenje z odstranjevanjem dušika).
  • Linija blata:
    aerobna stabilizacija blata (v SBR reaktorjih), zalogovnik, zgoščanje blata s centrifugo.


ČN Črnuče

Tehnologijo čiščenja prikazuje tehnološka shema.

Odvodnik: reka Sava.

Učinki čiščenja na ČN Črnuče

LETO PO KPK % PO BPK5 % Po celotnem dušiku % Po celotnem fosforju %
2016 95,97 99,06 86,57 64,04
2015 94,82 97,90 87,49 48,84
2014 93,51 95,19 72,26 60,63
2013 93,4 97,2 77,5 50,0
2012 94,3 97,1 82,5 46,0
2011 89,4 94,7 65,0 49,0
2010 87,6 94,4 76,8 50,4
2009 92,2 97,5 85,1 47,2
2008 94,3 98,2 84,1 57,2
2007 95,4 97,5 80,8 57,4

 

Fine grablje s kompaktorjem.
Izločevalec peska.
Dehidracija blata.