Pretežno oblačno, rosenje
  • 8 °C
  • Pretežno oblačno, rosenje
Reported on:
12. December 2017 - 11:00

080 86 52

Pitna voda – strogo nadzorovano živilo

Postopki, ki so povezani s črpanjem, hranjenjem in transportom pitne vode, potekajo skladno s standardom kakovosti SIST ISO 9001.

Notranji nadzor pitne vode poteka po obveznem načrtu, ki je izdelan po načelih sistema HACCP (kratica za: analiza tveganja in ugotavljanje kritičnih točk) in omogoča nadzor celotnega sistema preskrbe ter pravočasno prepoznavanje vseh mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov, ki bi lahko bili tvegani za zdravje ljudi.


* °N = nemška stopinja (uporablja se tudi °dH) − 1°N je ekvivalentna 10 mg CaO/liter.
Trdotna lestvica: 0–8 °N: mehka voda, 8–15 °N: srednje trda voda, 15–21 °N: trda voda, nad 21 °N: zelo trda voda.

Grafični prikaz ocene trdote vode po vodarnah [°N]

Sodobno urejen lasten laboratorij za kemijsko in mikrobiološko preizkušanje vzorcev, akreditiran skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025, in usposobljeno osebje pa zagotavljajo sprotno in strokovno nadziranje parametrov pitne vode pri uporabnikih, na omrežju, v vodovodnih objektih,vodarnah in zajetjih ter na prispevnih območjih vodnih virov. Nadzor nad skladnostjo in zdravstveno ustreznostjo pitne vode opravljamo sami in tudi ministrstvo, pristojno za zdravje. Javna preskrba s pitno vodo pa je tudi pod skrbnim nadzorom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije.

 

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj