Jasno
  • 6 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 12:30

080 86 52

Črpališče povratnega in odvečnega blata

Iz konusne poglobitve naknadnih usedalnikov se koncentrirana suspenzija aktivnega blata kot povratno blato črpa na začetek prezračevalnih bazenov. Tako zagotavljamo stalno kroženje aktivnega blata v procesu biološkega čiščenja. Ker v procesu neprestano nastajajo novi mikroorganizmi, je potrebno višek aktivnega blata, ki ga imenujemo odvečno blato, odstraniti iz sistema. Nastalo odvečno blato vodimo v nadaljnjo obdelavo.


Shema biološke stopnje in črpališča

Rast mikroorganizmov je odvisna od fizikalno-kemijskih lastnosti odpadne vode. Želeno koncentracijo in starost aktivnega blata v sistemu zagotavljamo s primernim odvajanjem odvečnega blata iz biološke stopnje čiščenja.


Shema konusne poglobitve v usedalniku

Več o tehnoloških podatkih