Pretežno jasno
  • -4 °C
  • Pretežno jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 3:30

080 86 52

Nepretočna greznica

Nepretočna greznica je nepropusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, v katerem se voda zadrži in ne izteka v okolje.

Uporabnika uvrstimo v seznam uporabnikov oziroma lastnikov nepretočnih greznic na podlagi naslednjih dokazil:

  • da ima uporabnik izdano soglasje za nepretočno greznico, 
  • da je nepretočna greznica zgrajena po gradbenih predpisih v skladu z izdanim soglasjem  in da obstaja uradno dokazilo o vodotesnosti greznice,
  • da je minimalna prostornina nepretočne greznice 6 m3 ali najmanj 3 m3 po osebi,
  • da so v greznico speljane samo komunalne odpadne vode iz gospodinjstva.

Vsebino nepretočne greznice je potrebno redno prazniti. Praznjenje komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice je potrebno naročiti najmanj dva delovna dneva pred zahtevano izvedbo storitve.