Pretežno oblačno, rosenje
  • 8 °C
  • Pretežno oblačno, rosenje
Reported on:
12. December 2017 - 11:00

080 86 52

Mala komunalna čistilna naprava (MKČN)

MKČN je naprava za aerobno čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 PE*. V MKČN se s pomočjo naravnega ali umetnega prezračevanja ustvarja pogoje za aerobno biološko razgradnjo raztopljenega organskega onesnaženja. Očiščena voda se lahko odvaja v okolje z infiltracijo v tla ali neposredno v površinsko vodo. 

Za doseganje okoljevarstvenih ciljev je potrebno MKČN vzdrževati in upravljati, kar pomeni:

  • preverjati tehnično brezhibnost MKČN,
  • pregledovati in prazniti blato iz MKČN,
  • hraniti dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN, o ravnanju z blatom ter vseh izrednih dogodkih, ki nastanejo zaradi okvar in morebitne prekinitve delovanja,
  • pridobiti poročila o pregledu za MKČN velikosti do 50 PE oziroma izvajati obratovalni monitoring MKČN, če ima ta zmogljivost, ki je enaka ali večja od 50 PE.

Na podlagi poročila o pregledu ali poročila o prvih meritvah oziroma obratovalnega monitoringa, ki izkazuje ustreznost delovanja MKČN, vam bo znižana okoljska dajatev.

*1 PE je onesnaženje, ki ga dnevno povzroči ena oseba.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj