Oblačno, rosenje
  • 9 °C
  • Oblačno, rosenje
Reported on:
11. December 2017 - 15:00

080 86 52

Tehnološki podatki

Zmogljivost CČN Ljubljana:   360.000 PE (Populacijski Ekvivalent)

Hidravlična obremenitev CČN Ljubljana:

Sušni dotok 82.200 m3/dan 3.400 m3/h
Vršni dotok 103.500 m3/dan 4.300 m3/h
Maksimalni dotok 157.000 m3/dan 6.500 m3/h
Zadrževalni čas odpadne vode 15 do 22 ur  

 Obremenitev CČN Ljubljana:

Biokemijska potreba po kisiku BPK5 21.500 kgBPK5/dan
Kemijska potreba po kisiku KPK 44.100 kgKPK/dan
Skupni dušik 3.300 kgN/dan

 Predpisane mejne vrednosti pri iztoku: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, (Ur.l. št. 45/2007, 63/2009,105/2010)

Parameter izražen kot enota mejna vrednost
Neraztopljene snovi - mg/l 35
Amonijev dušik N mg/l 10
BPK5 O2 mg/l 20
KPK O2 mg/l 100

Mehansko čiščenje: Letna količina odstranjenih odpadkov:  1.200 ton.

Vhodno črpališče

Polžne črpalke 4 x 1m3/s
Grobe grablje Svetla odprtina 8 cm

 Rešetke – fine grablje

Fine grablje svetla odprtina 6 mm

 Ozračeni lovilec maščob in peskolov

Dolžina prekata                22,50m
Širina prekata 6 x 2,80 m
Globina vode 2,60 m
Volumen 983 m3

Biološko čiščenje:

Prvi del - prezračevalni bazeni

Volumen prezračevalnih bazenov 39.034 m3
Dolžina bazena 99,40 m
Širina bazena 6 x 11, 90 m
Projektirana potrebna količina komprimiranega zraka 28.570 Nm3/h
Kapaciteta enega turbopuhala 16.300 Nm3/h
Število vgrajenih turbopuhal 3

 Drugi del - naknadni usedalniki

Skupna površina 5.600 m2
Globina vode 4,5 m
Skupni volumen bazenov            25.200 m3
Širina bazena 10 m
Dolžina bazena 70 m
Število bazenov 8

Črpališče povratnega in odvečnega blata

Črpalke za povratno blata 3 x 2.330 m3/h
Črpalke za odvečno blato 3 x 30 do 120 m3/h

Obdelava blata:

Gnilišče

Premer gnilišča 20 m
Višina gnilišča 23 m
Število gnilišč 2
Skupni volumen gnilišč 14.600 m3
Zadrževalni čas več kot 25 dni

 Strojno obdelava blata in sušenje blata

Zmogljivost naprave za predzgoščanje 120 m3/h
Količina blata za zgoščanje 840 m3/dan
Zmogljivost centrifuge 40 m3/h
Število centrifug 2
Zmogljivost naprave za sušenje 8.000 tonSS/leto
Uparjalna kapaciteta sistema za sušenje 3000 kgH2O/h
Obratovalni čas 24 h/dan
Število obratovalnih ur 8.000 h/leto
Končni produkt sušenja granule 2-4 mm
Vsebnost suhe snovi v končnem produktu 90

 Plinohran

Premer plinohrana 17,1 m
Višina plinohrana 14,8 m
Volumen plinohrana 3250 m3
Količina proizvedenega bioplina 5.100 Nm3/dan
Kurilna vrednost bioplina 21.600 kJ/Nm3
Vsebnost metana v bioplinu 60 – 64 %
Vsebnost ogljikovega dioksida 35 – 39 %
Vsebnost ostalih plinov 1 %
Kapaciteta plinske bakle 450 Nm3/h

Biofilter:

Dolžina objekta 25,5 m
Širina objekta 15,0 m
Pretok zraka 22.500 Nm3/h
Debelina sloja lubja in korenin 1 m

 

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj