Jasno
  • 7 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 13:00

080 86 52

Kanalizacijski sistemi v številkah

Pomembnejši podatki o kanalizacijskih sistemih v upravljanju JP VODOVOD-KANALIZACIJA (31. 12. 2016)

Parameter Obseg
Dolžina kanalizacijskega omrežja 1.127 km
- Mešan sistem  434 km
- Sistem za komunalno odpadno vodo 363 km
- Sistem za padavinsko odpadno vodo 327 km
- Sistem za očiščeno odpadno vodo  3 km
Število kanalizacijskih priključkov 28.465
Število komunalnih čistilnih naprav 17
Zmogljivost Centralne čistilne naprave Ljubljana 360.000 PE
Zmogljivost lokalnih komunalnih čistilnih naprav 19.330 PE
Število črpališč 45
Število zadrževalnih bazenov 3
Letna količina prodane odvedene vode 19.817.079 m3

 


Odtok padavinske odpadne vode.