Jasno
  • 8 °C
  • Jasno
Reported on:
28. Marec 2017 - 10:00

080 86 52

Kanalizacijski sistemi v številkah

Pomembnejši podatki o kanalizacijskih sistemih v upravljanju JP VODOVOD-KANALIZACIJA (31. 12. 2015)

Parameter Obseg
Dolžina kanalizacijskega omrežja 1.116 km
- Mešan sistem     435 km
- Sistem za komunalno odpadno vodo    357 km
- Sistem za padavinsko odpadno vodo    321 km
- Sistem za očiščeno odpadno vodo        3 km
Število kanalizacijskih priključkov 28.235
Število komunalnih čistilnih naprav 15
Zmogljivost Centralne čistilne naprave Ljubljana 360.000 PE
Zmogljivost lokalnih komunalnih čistilnih naprav 19.020 PE
Število črpališč 45
Število zadrževalnih bazenov 3
Letna količina prodane odvedene vode 19.338.160 m3

 


Odtok padavinske odpadne vode.