Jasno
  • 6 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 12:30

080 86 52

Prve meritve ali obratovalni monitoring MKČN

Za MKČN, ki so velikosti 50 PE in več, zagotavljamo prve meritve ali obratovalni monitoring:

  • za MKČN velikosti 50 do 200 PE se izdelata dve meritvi vsako tretje leto*,
  • za MKČN velikosti 200 do 1000 PE dve meritvi vsako drugo leto*,
  • za MKČN velikosti 1000 do 2000 PE pa dve meritvi vsako leto.

Na podlagi poročila o prvih meritvah ali obratovalnem monitoringu, ki izkazuje ustreznost delovanja MKČN, vam bo znižana okoljska dajatev.

Če uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v kanalizacijo, ki se zaključuje z MKČN s sekundarnim, mehansko - biološkim čiščenjem, se okoljska dajatev zniža za 90 %.

*Prvi obratovalni monitoring mora biti izveden prvo naslednje leto po opravljenih prvih meritvah (prve meritve ne štejejo kot obratovalni monitoring).