Pretežno oblačno, rosenje
  • 8 °C
  • Pretežno oblačno, rosenje
Reported on:
12. December 2017 - 11:00

080 86 52

Skrb za zaščito vodnih virov

V Ljubljani in okolici temelji preskrba s pitno vodo na varovanju virov pitne vode z vodovarstvenimi območji, opredeljenimi s predpisi, na katerih je prepovedana oziroma omejena vsaka dejavnost ali poseg v prostor, ki bi ogrožal kakovost ali količino vodnih virov.

V neposredni bližini vodarn in zajetij so omejitve dejavnosti v prostoru zelo stroge, z oddaljevanjem od črpališč pa je ureditev varovanja blažja. Ukrepi so namenjeni  zmanjševanju nevarnosti in tveganja, ki jih povzročajo sedanje dejavnosti ali tiste, ki se v prostor šele uvajajo.


Prometni znak označuje vstop na vodovarstveno območje

Vodovarstvena območja pomembno vplivajo na zaščito vodnih virov, hkrati pa predstavljajo omejitve vodnih virov izjemno težka in nikoli končana naloga. Kot upravljavec vodovodnega sistema se aktivno vključujemo v te procese, saj je od njihove uspešnosti in učinkovitosti odvisna tudi varnost preskrbe s pitno vodo.

Vodne vire mesta Ljubljane ščitijo:

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja

in

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane.

 

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj