Jasno
  • 6 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 12:30

080 86 52

Osebna izkaznica

Firma:  JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Skrajšana firma:  JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Sedež:  Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/580 81 00
Telefaks: 01/580 84 02
E-pošta: voka@vo-ka.si
Internet: http://www.vo-ka.si
Št. vpisa v sodni register:  1/12273/00
Matična številka:  5046688
Davčna številka:  64520463
Identifikacijska številka:  SI64520463
Transakcijski račun:

1. SI56 0310 0100 1701 834 SKB BANKA
2. SI56 0510 0801 4786 187 Abanka d.d.
3. SI56 2900 0000 3057 588 UniCredit Banka Slovenija
4. SI56 0292 20261630 723 NLB d.d.

Šifra dejavnosti:  36.000
Osnovni kapital:  92.556.194,46 EUR