Jasno
  • 7 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 13:00

080 86 52

Obračun odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode

Večina industrijske odpadne vode z območja Ljubljane in okolice se skupaj s komunalnimi odpadnimi vodami čisti na Centralni čistilni napravi Ljubljana, le manjši delež odpadne vode industrijskih uporabnikov se čisti na manjših komunalnih čistilnih napravah (ČN Črnuče, ČN Brod, ČN Horjul).

Industrijska odpadna voda predstavlja dodatno obremenitev komunalne čistilne naprave. Ker je pri obračunu odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode treba slediti okoljskemu načelu, da industrijski uporabnik plača stroške čiščenja odpadne vode, ki so sorazmerni obremenitvi odpadne vode, smo izdelali Metodologijo za obračun odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode.

Industrijski uporabniki so fizične ali pravne osebe, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo, ter za odvajanje in čiščenje uporabljajo javno infrastrukturo. Kateri uporabniki spadajo med industrijske uporabnike, je določeno v 2. členu navedene metodologije.

Cene odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode so oblikovane na podlagi Cenika za obračun storitev odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode in navedene metodologije.

Glede na določilo iz 6. člena pogodbe o odvajanju in čiščenju industrijske odpadne vode objavljamo podatke o učinkih čiščenja komunalnih čistilnih naprav, na katere se odvaja industrijska odpadna voda.

Podatki o učinkih čiščenja za leto 2016, izraženi v odstotkih (%):

Parameter

CČN Ljubljana

ČN Črnuče

ČN Brod

ČN Horjul

Po KPK

93,99

95,97

88,17

52,88

Po BPK5

97,65

99,06

93,38

62,43

Po celotnem fosforju

52,84

64,04 39,40

35,33

Po celotnem dušiku

55,86

86,57 51,53 18,53

Za več informacij lahko pokličete T: 01 580 84 16 ali  01 580 82 42 oziroma nam pišite na e-naslov: voka@vo-ka.si.