Pretežno oblačno
 • 25 °C
 • Pretežno oblačno
Reported on:
24. Junij 2017 - 17:00

080 86 52

Družini prijazno podjetje

V družbi JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. smo aprila 2014 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in se tako pridružili več kot 190 slovenskim družbenoodgovornim podjetjem in organizacijam, ki so že vključena v projekt certificiranja.

Certifikat podeljuje neprofitna nevladna organizacija Ekvilib inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.

Za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih staršev smo poleg ukrepov, ki jih v družbi že izvajamo, dodali še naslednje:

 • Delovni čas po življenjskih fazah,
 • Otroški časovni bonus – uvajanje v vrtec, vstop v osnovno šolo ter informativni dan srednjih šol,
 • Načrtovanje letnega dopusta,
 • Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov,
 • Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
 • Komuniciranje z zaposlenimi,
 • Komuniciranje z zunanjo javnostjo,
 • Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine,
 • Filozofija oziroma načela vodenja,
 • Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine,
 • Korporativno prostovoljstvo,
 • Oglaševanje enakih možnosti,
 • Otroci v podjetju,
 • Novoletno obdarovanje otrok.

Vodje sodelavce vodimo po naslednjih načelih vodenja:

 • Naklonjenost družini ter enakopravna obravnava žensk in moških sta osnovna elementa načel in strategije vodenja, vrednot ter filozofije poslovanja družbe.
 • Vodenje se v družbi razume tudi kot storitev za sodelavce in sodelavke. Način vodenja upošteva  interese sodelavcev, pri čemer se upošteva tudi usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti.
 • Vodje v družbi s svojim vedenjem podpirajo družini naklonjeno kadrovsko politiko in tudi sami živijo na način, ki ponazarja združljivost poklica in družine.
 • Vodje v družbi delujejo kot posredniki med zahtevami podjetja in družinskimi potrebami zaposlenih. Interese podjetja in zaposlenih poskušajo produktivno usklajevati.