Pretežno oblačno, rosenje
 • 8 °C
 • Pretežno oblačno, rosenje
Reported on:
12. December 2017 - 11:00

080 86 52

Družini prijazno podjetje

Z namenom dviga motivacije, pripadnosti podjetju, zadovoljstva in produktivnosti zaposlenih ter večanju ugleda družbe v okolju, s ciljem izboljšanja organizacije dela, obvladovanja poslovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja zaradi lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih smo leta 2014 za naše sodelavke in sodelavce pristopili k projektu certificiranja Družini prijazno podjetje, ki ga podeljuje neprofitna nevladna organizacija Ekvilib inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.

Tim JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. smo prejemniki polnega certifikata Družini prijazno podjetje in smo tako pridruženi že več kot 240 slovenskim družbeno odgovornim podjetjem in organizacijam, ki so vključena v projekt certificiranja.

Za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih staršev smo poleg ukrepov, ki jih v družbi že izvajamo, dodali še naslednje:

 • Delovni čas po življenjskih fazah,
 • Otroški časovni bonus – uvajanje v vrtec, vstop v osnovno šolo ter informativni dan srednjih šol,
 • Načrtovanje letnega dopusta,
 • Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov,
 • Dodatne ure odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov,
 • Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
 • Komuniciranje z zaposlenimi,
 • Komuniciranje z zunanjo javnostjo,
 • Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine,
 • Filozofija oziroma načela vodenja,
 • Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine,
 • Upoštevanje socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju vodij,
 • Razvoj socialnih veščin za vodje,
 • Psihološko svetovanje in pomoč,
 • Korporativno prostovoljstvo,
 • Oglaševanje enakih možnosti,
 • Otroci v podjetju,
 • Novoletno obdarovanje otrok.

Vodje v naši družbi sodelavce vodimo po naslednjih načelih vodenja:

 • Osnovna elementa načel in strategije vodenja, vrednot ter filozofije poslovanja družbe sta naklonjenost družini ter enakopravna obravnava žensk in moških.
 • Vodenje razumemo tudi kot storitev za sodelavce in sodelavke. Način vodenja upošteva njihove interese, pri čemer se upošteva tudi usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti.
 • Vodje v družbi s svojim vedenjem podpiramo družini naklonjeno kadrovsko politiko in tudi sami živimo na način, ki ponazarja združljivost poklica in družine.

Vodje v družbi delujemo kot posredniki med zahtevami družbe in družinskimi potrebami sodelavcev in sodelavk. Interese družbe ter interese zaposlenih poskušamo usklajevati čim bolj produktivno.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj