Jasno
  • 7 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 13:00

080 86 52

Trdota vode

Trdota vode je naravna lastnost pitne vode. Povzročajo jo raztopljene mineralne snovi, ki vodi dajejo okus, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati iz apnenca in dolomita ter kalcijev sulfat (sadra), ki jih voda raztaplja na poti do vodnih zajetij. Pitna voda na oskrbovalnih območjih v našem upravljanju je srednje trda do trda, kar je običajno za pitno vodo. Trdota vode je lastnost vode, ki se nekoliko spreminja, a ne do take mere, da bi uporabniki to opazili. Pričakovano območje trdote vode v nemških trdotnih stopinjah (1 oN (1od,1dH) predstavlja 10 mg CaO/L) po oskrbovalnih območjih podajamo v naslednji preglednici: 

Oskrbovalno območje Naselja in zaselki Trdota vode/         oN (od, dH)
Kleče

Bežigrad, Ježica, Kleče, Šiška, Koseze, Vodmat, Kodeljevo, Center, Poljane, del Rožne doline, del Prul

13-16
Šentvid

Rašica, Gameljne, Šmartno, Tacen, Brod, Vižmarje, Šentvid, Gunclje, Stanežiče, Medno, Dvor, Pržan, Dolnice, Glince, Podutik, Dravlje, Kamna Gorica, Trata

15-16
Jarški prod

Sneberje, Zadobrova, Obrije, Tomačevo, Črnuče, Dobrava pri Črnučah, Nadgorica, Podgorica, Šentjakob, Brinje, Beričevo, Videm, Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Zaboršt pri Dolu, Zajelše, del Podgore, Dolsko, Petelinje, del Kamnice, Vinje, Hrib, Osredke, Senožeti, Laze pri Dolskem

12-16
Brest

del Vrhovcev, Kozarje, Bičevje, Komanija, Podsmreka, Hauptmance, Rakova jelša, Sibirija, del Viča, Murgle, naselja ob Tržaški cesti od Dolgega mostu do Brezovice, Črna vas

13-20
Hrastje, Jarški prod

del Most, Fužine, Bizovik, Dobrunje, Zadvor, Sostro, Sadinja vas, Zavoglje, Vevče, Spodnji in Zgornji Kašelj, Zalog, Polje, Novo Polje, Podgrad

11-16
Kleče, Brest

del Viča, del Vrhovcev, del Rožne doline, Trnovo, Brdo, Bokalci, Grič

14-16
Kleče, Hrastje, Jarški prod

Nove Jarše, del Most, Štepanjsko naselje, Štepanja vas, Spodnja Hrušica, Zgornja Hrušica, del Prul

14-16
Kleče, Hrastje, Brest

Rakovnik, Galjevica, Ilovica, Rudnik, Lavrica, Škofljica, Babna Gorica, Lanišče, Lisičje, Daljna vas, Srednja vas, Zadnja vas, Gumnišče, Glinek, Gorenje Blato, Zalog pri Škofljici, Klanec

13-16
Lipoglav

Pleše, Repče, Zgornja Slivnica, Pance, Selo, Mali in Veliki Lipoglav

18-20

Prežganje

Prežganje, Veliko in Malo Trebeljevo, Gabrke in Volavlje 19-21

Mali Vrh

Mali Vrh pri Prežganju 17-19

Šmarna gora

Šmarna gora 14-15
Rakitna

Rakitna, Podgora, Nakličev Klanec, Novaki, Hrib, Jezero, Hudi Konec, Na Klancu in Boršt

13-15
Pijava Gorica

Pijava Gorica, Podblato, Smrjene, Drenik, Gradišče, del Želimlja in Vrh nad Želimljami

okrog 18

Želimlje

Želimlje 17-20

Orle

Orle, Hrastarija 18-20