Delno oblačno
  • 2 °C
  • Delno oblačno
Reported on:
26. Februar 2015 - 23:30

080 86 52

Trdota vode

Trdota vode je naravna lastnost pitne vode. Povzročajo jo raztopljene mineralne snovi, ki vodi dajejo okus, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati iz apnenca in dolomita ter kalcijev sulfat (sadra), ki jih voda raztaplja na poti do vodnih zajetij. Pitna voda na oskrbovalnih območjih v našem upravljanju je srednje trda do trda, kar je običajno za pitno vodo. Trdota vode je lastnost vode, ki se nekoliko spreminja, a ne do take mere, da bi uporabniki to opazili. Pričakovano območje trdote vode v nemških trdotnih stopinjah (1 oN (1od,1dH) predstavlja 10 mg CaO/L) po oskrbovalnih območjih podajamo v naslednji preglednici: 

Oskrbovalno območje Naselja Trdota vode/         oN (od, dH)
Kleče

Bežigrad, Ježica, Kleče, Šiška, Koseze, Vodmat, Kodeljevo, Center, Poljane, del Rožne doline, del Prul

12-17
Šentvid

Rašica, Gameljne, Šmartno, Tacen, Brod, Vižmarje, Šentvid, Gunclje, Stanežiče, Medno, Dvor, Pržan, Dolnice, Glince, Podutik, Dravlje, Kamna Gorica, Trata

15-16,5
Jarški prod

Sneberje, Zadobrova, Obrije, Tomačevo, Črnuče, Dobrava pri Črnučah, Nadgorica, Podgorica, Šentjakob, Brinje, Beričevo, Videm, Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Zaboršt pri Dolu, Zajelše, del Podgore, Dolsko, Petelinje, del Kamnice, Vinje, Hrib, Osredke, Senožeti, Laze pri Dolskem

11-17
Brest

del Vrhovcev, Kozarje, Bičevje, Komanija, Podsmreka, Hauptmance, Rakova Jelša, Sibirija, del Viča, Murgle, naselja ob Tržaški cesti od Dolgega mostu do Brezovice, Črna vas

13-23
Hrastje, Jarški prod

del Most, Fužine, Bizovik, Dobrunje, Zadvor, Sostro, Sadinja vas, Zavoglje, Vevče, Spodnji in Zgornji Kašelj, Zalog, Polje, Novo Polje, Podgrad

11-18,5
Kleče, Brest

del Viča, del Vrhovcev, del Rožne doline, Trnovo, Brdo, Bokalci, Grič

12-19
Kleče, Hrastje, Jarški prod

Nove Jarše, del Most, Štepanjsko naselje, Štepanja vas, Spodnja Hrušica, Zgornja Hrušica, del Prul

11-18,5
Kleče, Hrastje, Brest

Rakovnik, Galjevica, Ilovica, Rudnik, Lavrica, Škofljica, Babna Gorica, Lanišče, Lisičje, Daljna vas, Srednja vas, Zadnja vas, Gumnišče, Glinek, Gorenje Blato, Zalog pri Škofljici, Klanec

12-18,5
Lipoglav

Pleše, Repče, Zgornja Slivnica, Pance, Mali in Veliki Lipoglav

17-19
Rakitna

Rakitna, Podgora, Nakličev Klanec, Novaki, Hrib, Jezero, Hudi Konec, Na Klancu in Boršt

10-15
Pijava Gorica

Pijava Gorica, Podblato, Smrjene, Gradišče, Želimlje in Vrh nad Želimljami

17,5-18,5
Prežganje

Prežganje, Veliko in Malo Trebeljevo, Gabrke in Volavlje

16-20,5
Mali Vrh pri Prežganju

Mali Vrh pri Prežganju

16,5-19
Šmarna gora

Šmarna gora

14-15

Želimlje

Želimlje okrog 17