Jasno
  • 22 °C
  • Jasno
Reported on:
19. Oktober 2017 - 16:00

080 86 52

Sistemi kakovosti

SIST ISO 9001

Certifikat sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 smo, kot eno prvih javnih podjetij v Sloveniji, pridobili že leta 1998. Od pridobitve dalje sistem stalno razvijamo in nadgrajujemo s ciljem kakovostne in učinkovite oskrbe naših uporabnikov ter poslovanja družbe. Kakovost oskrbe naših uporabnikov je za nas ne le zahteva, ampak nekaj samoumevnega, zato stremimo k poslovni odličnosti ter k najvišji stopnji družbene in okoljske odgovornosti. Sistem kakovosti je vpet v naše vsakdanje delovanje in nas z načelom osebne odgovornosti spodbuja k nenehnemu razvoju, saj je nenehno izboljševanje delovanja ter s tem izvajanja naših storitev naša zaveza, ki ji pri svojem delu sledimo kot tim in kot posamezniki.

In to nas dela zaupanja vreden tim, ki ve, zakaj smo tu in kam želimo!

SIST EN ISO/IEC 17020

Sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 se nanaša na dejavnost laboratorija za kontrolo vodomerov. Laboratorij je pri Slovenski akrediataciji akreditiran kot kontrolni organ tipa C za kontrolo vodomerov za hladno vodo z oznako št. K – 041.

SIST EN ISO/IEC 17025

Sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 se nanaša na dejavnost preskuševalnega laboratorija za vode. Laboratorij je pri Slovenski akrediataciji akreditiran kot preskuševalni organ za naslednje vrste preskušanja: kemija, vzorčenje in fizikalno preskušanje za okolje in vzorcev iz okolja (vode) z oznako LP-023.


Vodohran na pobočju Rožnika.