Pretežno oblačno, rosenje
  • 8 °C
  • Pretežno oblačno, rosenje
Reported on:
12. December 2017 - 11:00

080 86 52

Pravila obnašanja

Pravila obnašanja ob ogledu Centralne čistilne naprave Ljubljana:

1.    V skladu z dogovorom se določi datum in ura ogleda. V primeru zamujanja obiskovalcev za več kot 15 minut, se ogled prestavi na kasnejši termin v skladu z dogovorom. 

2.    Ogledi so možni samo v lepem vremenu. V primeru snega ali neurja ogled odpade. 

3.    Zaradi narave ogledov skupine ne smejo biti večje od dvajsetih ljudi (prehod skozi delujoče objekte, ogled bazenov, ipd.). Obiskovalci se morajo držati v skupini. 

4.    Ogled je dovoljen samo osebam, ki niso pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc. 

5.    Na območju Centralne čistilne naprave Ljubljana je prepovedano kajenje in uporaba odprtega plamena. 

6.    Na območje Centralne čistilne naprave Ljubljana je prepovedan vnos kakršnih koli eksplozivnih teles. 

7.    Pred ogledom obiskovalci prejmejo varnostno čelado, ki so jo dolžni pri ogledu uporabljati ter jo po koncu ogleda vrniti v takšnem stanju, kot so jo prevzeli. 

8.    Pri ogledu morajo biti obiskovalci pozorni na navodila/opozorila vodje ogleda in se ne smejo dotikati naprav in/ali se sklanjati čez ograje. V primeru kršitev je vodja ogleda dolžan ogled prekiniti in obiskovalci bodo morali zapustiti območje Centralne čistilne naprave Ljubljana.  Vodja ogleda je dolžan/a seznaniti obiskovalce z nevarnostmi (npr. odprti jaški, vrtljivi deli, naprav, eksplozijsko nevarna območja,…). 

10.    Ustanova, s katere prihajajo obiskovalci, je dolžna seznaniti le-te s pravili obnašanja na Centralni čistilni napravi Ljubljana ter zagotoviti ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavno zakonodajo, standardi ter internimi akti ustanove. 

11.    Spremljevalci skupin so se dolžni pripraviti na ogled in sicer tako, da bodo na ogled pripeljali pripravljene skupine oziroma, da bodo skupino obiskovalcev med ogledom imeli pod nadzorom. 

12.    Vsak obiskovalec vstopa na območje Centralne čistilne naprave na lastno odgovornost, kar potrdi s podpisom izjave o seznanitvi s pravili obnašanja na Centralni čistilni napravi Ljubljana, ki je podana v prilogi 1. Za osebe, mlajše od 18. Let, prevzame polno odgovornost odgovorna oseba skupine, kar potrdi s podpisom izjave o seznanitvi s pravili obnašanja na Centralni čistilni napravi Ljubljana, ki je podana v prilogi 2. 

13.    Odgovorna oseba skupine je dolžna pred začetkom ogleda predložiti podpisano(-e) izjavo(-e) o seznanitvi s pravili obnašanja na Centralni čistilni napravi Ljubljana. Vodja ogleda je dolžan preveriti izjavo(-e) o seznanitvi s pravili obnašanja. V primeru, da vodja ogleda pri pregledu izjav(-e) ugotovi, da določen obiskovalec ni podpisnik izjave, se ta obiskovalec ne sme udeležiti ogleda.

 

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj