Jasno
  • 12 °C
  • Jasno
Reported on:
21. Avgust 2017 - 23:00

080 86 52

Dnevni podatki o vodovodnem in kanalizacijskem sistemu Ljubljane

Preglednica prikazuje naslednje podatke, ki se obnavljajo dnevno:

  • količino načrpane pitne vode v centralnem vodovodnem sistemu Ljubljane,
  • nivo podzemne vode na severozahodu Ljubljanskega polja,
  • temperaturo podzemne vode na severozahodu Ljubljanskega polja

in

  • količino očiščene odpadne vode na CČN Ljubljana.